Kulturskolen og kulturskolelæreryrket - fenomener i endring

En intervjuundersøkelse av kulturskolelærerutdanneres forståelser av kulturskolefeltet

  • Gry Sagmo Aglen Høgskolen i Innlandet

Sammendrag

Kulturskolen har i løpet av sin eksistens vært gjennom en omfattende profesjonaliseringsprosess både faglig og organisatorisk, og kulturskolelæreryrket har endret seg som følge av denne prosessen. Kulturskolelæreryrkets utvikling medfører at det stilles nye krav ikke bare til innholdet i utdanningene som kvalifiserer til undervisning i kulturskolen, men også til dem som underviser på slike utdanninger, siden deres forståelse av kulturskolefeltet vil ha betydning for utdanningenes innhold. Gjennom kvalitative individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer undersøker jeg i denne artikkelen hva slags forståelse av kulturskolen som skoleslag og kulturskolelæreryrket som finnes blant dem som underviser ved musikkpedagogiske utdanninger som kvalifiserer til undervisning i kulturskolen, samt hvilke oppfatninger disse lærerutdannerne har av hva slags utdanninger fremtidige kulturskolelærerne bør ha for å få et best mulig grunnlag for å utføre sitt virke. Datamaterialet er kodet og kategorisert i en refleksiv forståelsesramme, der profesjonsteori i hovedsak utgjør det teoretiske rammeverket.

Forfatterbiografi

Gry Sagmo Aglen, Høgskolen i Innlandet
Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap
Foto: Kristin Aafløy Opdan
Publisert
2018-11-30
Hvordan referere
Aglen, G. S. (2018). Kulturskolen og kulturskolelæreryrket - fenomener i endring. Nordic Journal of Art and Research, 7(1). https://doi.org/10.7577/information.v7i1.2828
Seksjon
Artikler