Autoetnografisk undersøkelse av dansepedagogiske vendepunkt – bevisstgjøring av forforståelse i kvalitativ forskning.

  • Trine Ørbæk Norges Idrettshøgskole, Oslo

Sammendrag

Artikkelen omhandler en autoetnografisk undersøkelse av en pedagogisk praksis med å undervise i skapende dans. Denne studien er en del-studie av PhD-prosjektet «Å skape dans» i kroppsøvingslærerutdanningen som er forankret ved Norges idrettshøgskole og Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Livsfortellinger brukes som metode, og vendepunkt benyttes som analytisk verktøy. Vendepunktsanalysen får fram at en autoetnografisk undersøkelse er relevant for å bevisstgjøre egen forforståelse av å kunne utvikle pedagogiske erfaringer fra eget forskningsfelt. I tillegg vises at vendepunktsanalyse kan bidra til en økt kunnskap om hvordan ens egen erfaring har endret seg, ved at den er fortalt på nye måter. Det konkluderes med at bruk av autoetnografi kan ha verdi som en refleksiv tilnærming til synliggjøring av egen forskerprosess.

Forfatterbiografi

Trine Ørbæk, Norges Idrettshøgskole, Oslo
Publisert
2013-06-20
Hvordan referere
Ørbæk, T. (2013). Autoetnografisk undersøkelse av dansepedagogiske vendepunkt – bevisstgjøring av forforståelse i kvalitativ forskning. Nordic Journal of Art and Research, 2(1). https://doi.org/10.7577/if.v2i1.615
Seksjon
Artikler