[1]
Gjærum, R.G. og Kinn, H. 2016. Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. Nordic Journal of Art and Research. 5, 2 (okt. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/if.v5i2.1847.