[1]
Ulrichsen, G. 2018. Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekontekst. Nordic Journal of Art and Research. 7, 1 (feb. 2018). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v7i1.2619.