[1]
Dahlsveen, M.H. 2019. Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Nordic Journal of Art and Research. 8, 1 (mar. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2679.