[1]
Blix, H.S., Mittner, L. og Gjærum, R.G. 2019. I kjønneste orden?. Nordic Journal of Art and Research. 8, 1 (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853.