[1]
Strøm, I.T. 2019. Tro, musikalske røtter og anerkjennelse i en krysskulturell kontekst. Nordic Journal of Art and Research. 8, 1 (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3439.