(1)
Gjærum, R. G. Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. information 2015, 4.