(1)
Gjærum, R. G.; Kinn, H. Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. information 2016, 5.