(1)
Gjernes, L. M. Å ta spørsmål om form på alvor. information 2017, 6.