(1)
Aalen, M.; Zachrisson, A. En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio. information 2017, 6.