(1)
Blix, H. S.; Mittner, L.; Gjærum, R. G. I kjønneste orden?. information 2019, 8.