(1)
Eek Jensen, J. Inn i bildet. information 2019, 8.