(1)
Bråten, I. Wunderkammer – Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder. information 2020, 9.