Gjærum, R. G., & Kinn, H. (2016). Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd. Nordic Journal of Art and Research, 5(2). https://doi.org/10.7577/if.v5i2.1847