Aalen, M., & Zachrisson, A. (2017). En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio. Nordic Journal of Art and Research, 6(1). https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2555