Ulrichsen, G. (2018). Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekontekst. Nordic Journal of Art and Research, 7(1). https://doi.org/10.7577/information.v7i1.2619