Dahlsveen, M. H. (2019). Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2679