Blix, H. S., Mittner, L., & Gjærum, R. G. (2019). I kjønneste orden?. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853