Strøm, I. T. (2019). Tro, musikalske røtter og anerkjennelse i en krysskulturell kontekst. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3439