Eek Jensen, J. (2019). Inn i bildet. Nordic Journal of Art and Research, 8(1). https://doi.org/10.7577/information.3596