Jonvik, M. (2020). Eit skilt som prøver å vera eit skilt. Nordic Journal of Art and Research, 9(1). https://doi.org/10.7577/information.3913