GJÆRUM, R. G. Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse. Nordic Journal of Art and Research, v. 4, n. 2, 17 des. 2015.