STRØM, I. T. Tro, musikalske røtter og anerkjennelse i en krysskulturell kontekst. Nordic Journal of Art and Research, v. 8, n. 1, 17 jun. 2019.