EEK JENSEN, J. Inn i bildet. Nordic Journal of Art and Research, v. 8, n. 1, 22 nov. 2019.