Aure, Venke, og Rikke Gürgens Gjærum. 2015. «Møter med marginale røster i kunstdidaktikken». Nordic Journal of Art and Research 4 (2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1539.