Gjærum, Rikke Gürgens, Ingrid Vollan, og Karin Brunvathne Bjerkestrand. 2015. «Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater». Nordic Journal of Art and Research 4 (2). https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1548.