Gjærum, Rikke Gürgens, og Henny Kinn. 2016. «Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd». Nordic Journal of Art and Research 5 (2). https://doi.org/10.7577/if.v5i2.1847.