Dahlsveen, Mimesis Heidi. 2019. «Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid». Nordic Journal of Art and Research 8 (1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2679.