Blix, Hilde Synnøve, Lilli Mittner, og Rikke Gürgens Gjærum. 2019. «I kjønneste orden?». Nordic Journal of Art and Research 8 (1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.2853.