Strøm, Irene Trønnes. 2019. «Tro, musikalske røtter og anerkjennelse i en krysskulturell kontekst». Nordic Journal of Art and Research 8 (1). https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3439.