Bråten, Ingvard. 2020. «Wunderkammer – Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder». Nordic Journal of Art and Research 9 (1). https://doi.org/10.7577/information.3881.