Gjærum, R. G. og Kinn, H. (2016) «Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd», Nordic Journal of Art and Research, 5(2). doi: 10.7577/if.v5i2.1847.