Ellefsen, L. (2017) «Musikalsk kompetanse som “mangfold og fordypning”. Kunnskapsdiskurser i Rammeplan for kulturskolen»., Nordic Journal of Art and Research, 6(1). doi: 10.7577/information.v6i1.2542.