Aalen, M. og Zachrisson, A. (2017) En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio, Nordic Journal of Art and Research, 6(1). doi: 10.7577/information.v6i1.2555.