Ulrichsen, G. (2018) «Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekonteks»t, Nordic Journal of Art and Research, 7(1). doi: 10.7577/information.v7i1.2619.