Dahlsveen, M. H. (2019) «Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid», Nordic Journal of Art and Research, 8(1). doi: 10.7577/information.v8i1.2679.