Blix, H. S., Mittner, L. og Gjærum, R. G. (2019) «I kjønneste orden?», Nordic Journal of Art and Research, 8(1). doi: 10.7577/information.v8i1.2853.