Eek Jensen, J. (2019) «Inn i bildet», Nordic Journal of Art and Research, 8(1). doi: 10.7577/information.3596.