Jonvik, M. (2020) «Eit skilt som prøver å vera eit skilt», Nordic Journal of Art and Research, 9(1). doi: 10.7577/information.3913.