[1]
R. G. Gjærum og H. Kinn, «Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd», information, bd. 5, nr. 2, okt. 2016.