[1]
L. M. Gjernes, «Å ta spørsmål om form på alvor», information, bd. 6, nr. 1, jan. 2017.