[1]
G. Ulrichsen, «Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekonteks»t, information, bd. 7, nr. 1, feb. 2018.