[1]
M. H. Dahlsveen, «Hva er meningen? – Momenter av nærvær i et kunstnerisk utviklingsarbeid», information, bd. 8, nr. 1, mar. 2019.