[1]
H. S. Blix, L. Mittner, og R. G. Gjærum, «I kjønneste orden?», information, bd. 8, nr. 1, jun. 2019.