Gjærum, R. G. «Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 4, nr. 2, desember 2015, doi:10.7577/if.v4i2.1541.