Gjærum, R. G., I. Vollan, og K. B. Bjerkestrand. «Levd skuespillerliv og rolletildeling. En studie av kvinner i norsk institusjonsteater». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 4, nr. 2, desember 2015, doi:10.7577/if.v4i2.1548.