Gjærum, R. G., og H. Kinn. «Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 5, nr. 2, oktober 2016, doi:10.7577/if.v5i2.1847.