Gjernes, L. M. «Å ta spørsmål om form på alvor». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 6, nr. 1, januar 2017, doi:10.7577/if.v6i1.1926.