Aalen, M., og A. Zachrisson. «En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio». Nordic Journal of Art and Research, Bd. 6, nr. 1, januar 2017, doi:10.7577/information.v6i1.2555.